MIT یک پوشش خود تبدیل ملقب به بیولوژیک ایجاد کرد

پوشش خود تبدیل. MIT یک پوشش خود تبدیل ملقب به بیولوژیک ایجاد کرد

دانشمندان MIT با New Balance برای یافتن یک کشف جدید با هم همکاری به عمل آورند. کشف جدیدی که صورت گرفته است، انبساط و انقباض سلول های ناتو نسبت به رطوبت هوا می باشد. ناتو یک باکتری است که به طور رسمی باسیلوس سوبتیلیس ناتو (Bacillus Subtilis natto) نامیده می شود و یک میکروارگانیسم است که در ساقه ی برنج خشک زندگی می کند.

این باکتری مدت زمان زیادی در ژاپن برای تهیه ی یک ظرف سویای تخمیر شده به نام ناتو استفاده می شده است. دانشمندان MIT از این خاصیت انبساط و انقباض ناتو به منظور ایجاد یک اثر محرک استفاده کرده اند که ممکن است روزی امکان رشد سنسورها و محرک ها به جای تولید آنها را فراهم کند.

در این همکاری با New Balance، این مواد با نام مستعار بیولوژیک در یک محصول به نام “Second Skin” (پوست دوم) استفاده شده اند که قادرند نسبت به گرما و عرق بدن واکنش نشان دهد. هنگامی که این پوشنده گرم می شود و عرق می کند، فلپ ها در اطراف نواحی گرم باز می شوند و می توانند عرق را تبخیر کنند و این پوشنده را خنک سازند.

این سلول های تحریک در این مواد در یک آزمایشگاه زیستی و با مونتاژ شدن توسط یک چاپگر زیستی با رزولوشن یک میکرون برداشت می شوند و پس از آن به یک مد جالبی تبدیل می شوند. هنوز کاملا مشخص نیست که این محصول چه زمانی به منظور خرید در دسترس قرار می گیرد و قیمت آن چقدر است. این نکته را هم لازم است ذکر کنیم که این مواد برای پوشش خارجی لباس هم قابل استفاده است.

.

با عضویت در کانال رسمی تکرا در تلگرام از آخرین اخبار روز تکنولوژی مطلع باشید.

.

منبع: slashgear


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر