چگونه کرونا نرخ امید به زندگی را کاهش داده است؟

نرخ امید به زندگی به دلیل همه گیری ویروس کووید-19 به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، برای دانستن جزئیات بیشتر در اینباره با ما همراه شوید.

ویروس کرونا بر حوزه های مختلفی موثر بوده است. از بحث کسب و کار و مشاغل اقتصادی اگر بگذریم، در مطالعه ای جدید ارتباط پاندمی با نرخ امید به زندگی بررسی شده است.

براساس مطالعات جدید، پژوهشگران تخمین زدند که به دلیل مرگ های حاصل از همه گیری ویروس کووید-19 در کشور آمریکا امید به زندگی هنگام تولد برای آمریکایی ها 1.13 سال کاهش یافته است و به 77.48 رسیده است.

چگونه کرونا نرخ امید به زندگی را کاهش داده است؟

این بزرگترین کاهش در طول یک سال در طول 40 سال اخیر است. همچنین این کمترین نرخ امید به زندگی از سال 2003 نیز می باشد. کاهش امید به زندگی در میان جمعیت های اقلیت در کشور آمریکا بسیار شدیدتر است، برای سیاهان، محققان پیش بینی می کنند که امید به زندگی آنها 2.10 سال کاهش پیدا کرده و به 72.78 رسیده است. این عدد برای لاتینوها 3.05 سال کاهش بوده که نرخ امید به زندگی را در آنها به 78.77 رسانده است.

کاهش امید به زندگی برای سفیدپوستان نیز اتفاق افتاده است، اما کاهش پیش بینی شده آنها بسیار کمتر است. این کاهش در بین جمعیت سفید پوست 0.68 سال بوده که امید به زندگی آنها را به 77.84 رسانده است.

چگونه کرونا نرخ امید به زندگی را کاهش داده است؟

به طورکلی پیش بینی می شود که شکاف در امید به زندگی بین سیاه پوستان و سفیدپوستان 40 درصد افزایش یابد و 3.6 سال به بیش از 5 سال برسد.

دکتر ترزا آندرسفی که نویسنده ارشد این پژوهش بوده است دراینباره گفت: « پژوهش ما به تجزیه و تحلیل تاثیر این میزان از مرگ های عظیم ناشی کووید-19 در امید زندگی پرداخته و همچنین به صورت جزئی تر به بررسی تاثیر این مسئله در گروه های حاشیه ای و اقلیت پرداخته است.»

بیشتر بخوانید:

منبع: sciencedaily

نظر شما درباره کاهش نرخ امید به زندگی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذاریدارسال نظر