جدیدترین اخبار و مقالات آب در ماه

  دمای ماه ، تنها قمر زمین، همواره شدید است. بسته به اینکه در کدام منطقه از ماه حضور دارید و آیا خورشید در آنجا می‌تابد یا خیر، شما دو سرنوشت بیشتر نخواهید داشت؛ یا از شدت گرما به حد غلیان خواهید رسید یا از شدت سرما یخ خواهید زد. نبود اتمسفر مشخص در ماه،…

دانشمندان می‌گویند، ماه بیش از چیزی که پیش از این تصور می‌شد، آب زیرسطحی دارد. مطالعه جدید نشان می‌دهد که این آب در نواحی فراتر از تنها قطب‌های ماه وجود دارد. باوجودی که دانشمندان به‌درستی نمی‌دانند، در ماه چه میزان آب وجود دارد، اما این کشف می‌تواند، برنامه مأموریت‌های آینده ماه را به‌کلی تغییر دهد….