جدیدترین مطالب اس ام اس

این مقاله ی کوتاه، نحوه ی ارسال و مشاهده ی پیام های SMS را از هر کامپیوتری و با استفاده از گوشی هوشمند اندرویدتان به عنوان یک واسطه، یاد می دهد. اگرچه ایمیل و برنامه های پیام رسانی فوری، هسته ی مفهوم گوشی های هوشمند هستند، با این حال یک مطالعه ای که اخیرا انجام…