جدیدترین اخبار و مقالات حمایت از کالای ایرانی

آیا حمایت از کالای ایرانی برای مصرف کننده اولویت دارد؟ آیا کالای ایرانی توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارد؟ آیا تولید کالای داخلی به صرفه است؟ آیا خودکفایی کامل کشور در تولید کالا ممکن می‌شود؟ در سال 97 که سال حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

صفحه 1 از 2