جدیدترین مطالب خواب

اگر دردسرها و استرس زندگی مدرن نظم خواب شما را هم مختل کرده، این مطلب را بخوانید. در این مطلب به معرفی بهترین اپلیکیشن های تنظیم خواب اندروید پرداخته‌ایم.

روشی مستقل برای ایجاد رویای آگاهانه برای اولین بار مورد تائید قرار گرفت. این روش ممکن است با ترکیب با سایر روش‌ها تاثیرات بیشتری داشته باشد. در طول این آزمایش بیش از نیمی از شرکت‌ کنندگان توانستند به طور آگاهانه رویا ببینند. در این رکورد گیری که تنها در طول یک هفته به ثبت رسید…

آیا شما هم یک حسی بین عشق و نفرت در ارتباط با صبح دارید؟! بله حتما می دانید که زود بیدار شدن از خواب می تواند شما را سازنده تر، متمرکزتر و با انگیزه تر گرداند، و شاید بدانید که به همین دلیل است که کارآفرینان موفقی مانند سر ریچارد برانسون و مدیران اجرائی شرکت…