جدیدترین مطالب نفت

نروژ در حال توسعه بزرگترین نیروگاه بادی جهان به طور شناور در دریا بوده که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای نفت و گاز و باقی ماندن این منابع برای آینده شود.

هواوی یک طرح مفهومی مسئله محور برای میادین هوشمند استخراج نفت و گاز در نظر گرفته است. به نظر باید شاهد به‌کارگیری فناوری هواوی در میادین نفت و گاز باشیم.

صفحه 1 از 2