جدیدترین اخبار و مقالات هوندا کلریتی

شاید عجیب به نظر برسد که بسیاری از خودروسازان در حال توسعه ی ماشین سوخت هیدروژنی هستند. بسیاری از مردم جهان از وجود این تکنولوژی باخبر نیستند؛ و با توجه به زیرساخت های موجود، ماشین های الکتریکی منطقی تر به نظر می رسند. برای مثال، در حال حاضر 12131 ایستگاه شارژ الکتریکی در ایالات متحده…

هوندا کلریتی Clarity، یکی از ماشین های سوخت هیدروژنی تولید شده است که برای فروش در بازار آماده می شود. ماشین های الکتریکی در مقایسه با ماشین های سوخت هیدروژنی، کارامد تر بوده و با محیط زیست سازگار تر هستند، اما کاملا مشخص است که ماشین های سوخت هیدروژنی قابل استفاده و مصرفی تر هستند….

خودروسازان بزرگ برنامه ی ماشین های سوخت هیدروژنی خود را عملی می کنند. شاید عجیب به نظر برسد که تعداد زیادی از خودروسازان بزرگ به سمت ماشین های سوخت هیدروژنی رو آورده اند. بسیاری از افراد از تکنولوژی ماشین های سوخت هیدروژنی هیدروژنی مطلع نیستند، و از نقطه نظر مسائل زیر ساختی این پروژه، ماشین…