اسکن MRI برای ایجاد مدل قلب سه بعدی چاپ شده برای عمل جراحی، مورد استفاده قرار گرفت

اسکن MRI برای ایجاد مدل قلب سه بعدی چاپ شده برای عمل جراحی، مورد استفاده قرار گرفت

اگر جراح بتواند، قبل از عمل، یک نمایش واقعی از اندام بیمار ببینید و درکی از آن داشته باشد، جراحی قلب، بسیار امن تر اتفاق می افتد، یک سیستم که توسط  گروهی از محققان دانشگاه MIT و بیمارستان کودکان بوستون،توسعه یافته، این امر رامحقق ساخته است. در واقع با استفاده از اسکن MRI به عنوان یک طرح، این امکان را فراهم می کند تا پزشکان یک مدل از قلب بیمار را در عرض تنها سه ساعت چاپ کنند، زمانی که شما یک اسکن MRI، انجام می دهید، این دستگاه صدها تصویر مقطعی به منظور ایجاد یک مدل دقیق سه بعدی قابل چاپ، از اندام شما، می گیرد. هر چند، مرز بین هر بخش از اندام باید تعیین شود. مهم است که به هر بخش دید متمایزی وجود داشته باشد، به خصوص اگر عمل جراحی بیمار نیازمند آناتومی غیر معمول باشد.

اگر یک فرد به صورت دستی مرزهای هر یک از قطعات قلب را تعیین کند، 200 پالس اسکن برای ایجاد یک مدل، نیاز خواهد بود. که مدت زمان اسکن آن 10 ساعت طول می کشد. از آنجا که این زمان خیلی طولانی است، یکی از پژوهشگران، الگوریتمی توسعه داده که سرعت روند آن را بهبود بخشیده است. فرد مسئول از مرزهای مارک شده تنها نیاز به حدود هشت مقطع، دارد و پس از آن الگوریتم کار را در یک ساعت پایان می دهد، چاپ مدل هم فقط دو ساعت طول می کشد.

توجه داشته باشید که این تکنولوژی هنوز جدید است، هفت جراح قلب در بیمارستان کودکان بوستون هنوز باید برای ارزیابی کارائی مدل های سه بعدی چاپ شده، در پاییز امسال، آن را امتحان کنند. به تازگی، جراحان از مزایای این روش در مدل عروق سه بعدی چاپ شده، استفاده کرده اند. آنها دریافتند که این روش باعث کاهش قابل توجه زمان آماده سازی برخی جراحی ها، می شود، و همچنین برای بیماران امن تر است.

.

منبع: engadget


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر