ساخت آسان مغز کوچک، به تحقیقات پزشکی کمک خواهند کرد

ساخت آسان مغز کوچک، به تحقیقات پزشکی کمک خواهند کرد

اگر شما بخواهید روی اثرات مواد مخدر مطالعه داشته باشید و یا پیوند روی مغز را و بدون انجام این اعمال بر روی مغز واقعی ببینید، قاعده این است که نیازمند ساخت یک مدل کوچک شبیه سازی شده با استفاده از ریز الکترونیک ها می باشید.

شاید به نظر برسد عملی کردن ساخت مدل مغز نه دقیقا مناسب و کارا ست و نه ارزان ولی از آنجا که دانشمندان دانشگاه براون روش خاص این شبیه سازی را یافته اند، از این رو هر آزمایشگاهی می تواند مدل شبیه سازی شده خود را ایجاد نماید. این دانشمندان تکنیکی را توسعه داده‌اند، که یک مغز مینیاتوری (در واقع، مجموعه‌ای از سلول های عصبی فعال الکتریکی) با استخراج سلول‌ها از طریق سانتریفیوژ و کاشت سلول‌ها ایجاد می کند. زمانی که برای ساخت این مدل طول می کشد، 2 تا 3 هفته و برای مواد سازنده آن هزینه 25 سنت لازم است، با این زمان و هزینه ناچیز شما می توانید یک شبکه عصبی سه بعدی پیچیده با سر هم بندی کردن داشته باشید.

خب حقیقتا این یک مغز زنده، و با قدرت تفکر نیست (و مسلما فقط برای آزمایش ومطالعه مناسب است)، اما به اندازه کافی به نمونه واقعی شباهت دارد که بتوان آزمایش و پیوند سلول روی آن انجام داد و به نتایج واقعی دست یافت. دانشمندان امیدوارند که در نهایت این روش به درمان بسیاری از بیماری ها، با تسریع آزمایشها ی مهم و پژوهش های توسعه عصبی، کمک کند. از طرفی هزینه های گزافی که داشمندان و پژوهشگران برای دریافت پاسخ های خود بدان نیازمند بودند را کاهش می دهد. با وجود این طرح شاید بتوان شاهد پیشرفت های پزشکی بیشتری تنها به دلیل اثبات تئوری های جدید توسط دانشمندان به جای تکیه بر کمک دیگران بود، زیرا دیگر آزمایش آنچه در ذهن می پرورانند برایشان هزینه بر نیست.

.

منبع: engadget


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر