اپلیکیشنی برای دور ماندن از مناطق خطرناک شهری ؛ از خطرات در امان باشید!

اپلیکیشنی برای دور ماندن از مناطق خطرناک شهری رونمایی شد. این اپلیکیشن سعی دارد تا کاربران را از مناطق خطرناک دور نگه دارد.

به گزارش تکراتو، اپلیکیشنی در انگلیس رونمایی شده که به کاربرانش کمک می کند مسیرهای پیاده روی خود را طوری انتخاب کنند که از مناطق خطرناک شهری دور بمانند.  این برنامه بدترین مناطق لندن را از لحاظ مزاحمت های خیابانی مشخص می کند. به این تریب زنان و مردان می توانند با رصد این مناطق مسیر خود را مشخص کنند.

اپلیکیشنی برای دور ماندن از مناطق خطرناک شهری

اپلیکیشن  Safe & the Cityمسیرهای پیاده روی را برای افراد طوری برنامه ریزی می کند که از مناطق خطرناک شهری دور بمانند. مسیرها و وضعیت مناطق با توجه به اطلاعات جنایی، میزان روشنایی خیابان، تعداد کسب وکارهایی که هنوز مشغول کارند و گزارش های کاربران از آزارهای جنسی در خیابان ها تعیین می شود.

کاربران اپلیکیشن می توانند در صورت مشاهده آزار و اذیت، به طور ناشناس آن را گزارش کنند و نقطه مورد نظر را مشخص کنند.

.

منبع: mehrnewsارسال نظر