برگزاری رویداد پل نوآوری توسط دیجی کالا نکست در دانشگاه تهران

رویداد پل نوآوری امروز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۹۷، توسط دیجی‌کالانکست در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با موضوع فناوری‌های هوشمند لاجستیک برگزار شد.

رویداد پل نوآوری دیجی کالا نکست

پل نوآوری رویدادی است که در آن با معرفی چالش‌ها و فرصت‌های موجود به دانشجویان امکان هدایت کردن تحقیقات دانشگاهی از حالت تئوریک به کاربردی فراهم خواهد شد. این رویداد، با هدف تجاری‌سازی پایان نامه‌ها و تحقیقات دانشجویان و اساتید با تمرکز بر حوزه فناوری‌های هوشمند لاجستیک برگزار می‌شود.
در این رویداد که با هدف تبدیل پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی به کسب‌و‌کارهای نوآوری‌محور برگزار می‌شد، دکتر مجید نیلی احمد آبادی رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، دکتر مهدی پورفتح مدیر دفتر انتقال فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، امیر صالحی مدیرعامل دیجیکالانکست، دکتر روح الله رحمانی رییس هیات مدیره دیجیکالانکست، سهیل مقدم معاون تکنولوژی و محصول دیجیکالا و کیوان محیط مافی مدیر محصول عملیات دیجیکالا، سخنرانی کردند.
در این سخنرانی‌ها، علاوه بر معرفی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و فعابیت‌ها و ظرفیت‌های آن و همچنین معرفی دیجیکالانکست، برنامه نوآوری‌ باز این مرکز تشریح شد. همچنین به موضوعات معرفی چالش‌ها و فرصت‌های لاجستیک هوشمند و چگونگی تبدیل فناوری به کسب و کار پرداخته شد.
در بخش پایانی رویداد پل نوآوری نیز یک پنل گفت‌وگوی تخصصی با حضور تمامی سخنرانان و با پاسخگویی به پرسش‌هایی از طرف حضار برگزار شد.ارسال نظر