سرعت اینترنت تا 4 برابر افزایش می‌یابد. امروز وزیر ارتباطات از ادامه نصب تجهیزات VDSL در تهران خبر داد. این موضوع باعث افزایش سرعت اینترنت خانگی تا 4 برابر خواهد شد.