جدیدترین اخبار و مقالات سیاره اورانوس

دانشمندان سؤالات بی‌پاسخ زیادی در مورد سیاره اورانوس دارند، ازجمله اینکه؛ سؤالاتی در مورد ظاهرش و اینکه چرا نسبت به غول‌های گازی دیگر همچون مشتری و زحل متفاوت است. اما سؤال مهم دیگری هم دراین‌بین مطرح است، چرا اورانوس چنین بوی نامطبوعی دارد؟  پاسخ به این سؤال، بسیار دشوار است، چراکه بعید است، قادر به…

سیاره اورانوس، هفتمین سیاره منظومه شمسی؛ 236 سال قبل به صورتی کاملا تصادفی کشف شد. ویلیام هرشل آهنگ‌ساز و ستاره‌شناس شهیر بریتانیایی-آلمانی که ستارگانی با حداقل قدر ظاهری 8 (اجرام سماوی کم نوری که قدر ظاهری آن‌ها کمی از میزانی که با چشم غیرمسلح قابل‌مشاهده‌اند، بیشتر است) را رصد می‌کرد. متوجه جرم سماوی شد که…

ستاره شناسان پس از بازبینی دوباره ی داده های کاوشگر Voyager 2، موفق به شناسایی الگوهای موجی در حلقه های اورانوس شدند؛ چیزی که نهایتاً ممکن است به کشف دو قمر ناشناخته در نزدیکی سیاره اورانوس منجر شود. اورانوس همچون دیگر غول های گازی منظومه شمسی، دارای حلقه هایی (سیزده حلقه) است. البته این حلقه ها به…