FAA برای نسل بعدی تکنولوژی اینترنت در پرواز گوگو، تائیدیه صادر می کند

نسل بعدی تکنولوژی اینترنت در پرواز گوگو.  اکنون این شرکت برای انتشار نسل بعدی خدمات اینترنت خود به نام 2Ku برنامه ریزی می کند. FAA گواهینامه ی نوع تکمیلی را را صادر کرده است.

گوگو (Gogo) یکی از پیشگامان اتصال به اینترنت روی هواپیماهای تجاری بود. در حال حاضر چندین سال است که این شرکت در حال ارائه ی خدمات اینترنت برای مسافران این هواپیماهای تجاری می باشد. اکنون این شرکت برای انتشار نسل بعدی خدمات اینترنت خود به نام 2Ku برنامه ریزی می کند. FAA (اداره هوانوردی فدرال آمریکا) گواهینامه ی نوع تکمیلی (STC) را – که برای قبل از به اجرا در آمدن این سیستم بر روی هواپیما لازم می شود – صادر کرده است.

گوگو می گوید که این گواهینامه STC یک نقطه ی عطف بزرگ برای این سرویس می باشد و یک گام نزدیک تر برای توانایی راه اندازی دسترسی به وب در هنگام پرواز را به ارمغان می آورد. در حال حاضر گوگو خطوط هوایی را برای استفاده از این سرویس جدید مجهز کرده است. این شرکت می گوید که هفت خط هوایی تجاری برای آزمایش استقرار سرویس 2Ku ثبت نام کرده اند.

تعداد هواپیماهایی که امکانات لازم برای سرویس 2Ku را دریافت کرده اند به ۵۰۰ عدد می رسد. گوگو برای راه اندازی این سرویس برای اواخر امسال برنامه ریزی می کند و به سرعت این امکانات را در ۵۰۰ هواپیما در سال ۲۰۱۶ نصب می کند.

این سرویس جدید 2Ku با سرعت اوجِ بیشتر از ۷۰ مگابایت در ثانیه به طور قابل توجهی سریعتر از سرویس های قبلی می باشد. این سرویس بیش از ۲۰ برابر پهنای باند ارائه شده توسط سرویس اصلی گوگو می باشد.

.

منبع: slashgear


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر