شبکه‌های اجتماعی نه تنها بستری آماده و بدون خرج بوده که حتی بسیار پرکاربر هستند و تب جدیدی را در میان کاربرانشان ایجاد کرده‌اند. در این شبکه‌های اجتماعی کانال‌های زیادی وجود دارد که بعضی را به فروش و برخی را به خرید ترغیب می‌کنند؛ اما این تب و جو حاکم در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ادامه داشته…