جدیدترین مطالب تکنولوژی نانو

به‌کارگیری تکنولوژی کنترل ذهن در ارتش آمریکا به منظور ارتباط بین مغزی در آینده نزدیک ممکن خواهد شد. دستیابی به این تکنولوژی در گذشته فقط یک خیال و توهم بوده است.

تفاهم‌نامه همکاری شرکت های دانش بنیان ایران و ارمنستان در نشست دو روزه علوم و فناوری نانوی ایران و ارمنستان امضا شد. براساس این دو تفاهم‌نامه دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق خواهند شد تا به انتقال فناوری با شرکت‌های ارمنی بپردازند.

مساله ی مرگ برای هیچ کس خوشایند نیست. یگ گروه جدید به نام هام هیومی معتقد است که با انتقال ضمیر هوشیار انسان به یک بدن مصنوعی  می تواند این مشکل را حل کند. این موضوع کمی تخیلی به نظر می رسد، با توجه به اینکه هیچ کدام از تکنولوژی های مورد نیاز برای اجرای…