جدیدترین مطالب مخابرات

وزیر ارتباطات هشدار داده است که اگر منابع مالی مخابرات تامین نشود، احتمال ورشکستگی مخابرات خیلی زیاد است و این شرکت برای توسعه شبکه نیاز به منابع اضافه دارد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران امروز در گفتگویی در خصوص برگزاری نمایشگاه تلکام گفته که شرکت‌های فعال این حوزه رغبتی به حضور در نمایشگاه ندارند.

دریافت هزینه آبونمان تلفن ثابت برای مخابرات درآمد هنگفتی بالغ بر 700 میلیارد تومان داشته است. البته مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات این خبر را تکذیب کرده است.

صفحه 1 از 2