جدیدترین اخبار و مقالات اعتیاد به اینترنت

امروز سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که اعتیاد به بازی های دیجیتالی را به عنوان یک بیماری به رسمیت خواهد شناخت. علت این امر این است که، متخصصان در زمینه خطر اعتیاد به این بازی‌ها اتفاق نظر دارند.

با پیشرفت تکنولوژی و گذار از دوران دیجیتال به عصر تکنولوژی، امروزه دیگر اجتناب از اینترنت به تصوری غیرقابل باور برای بسیاری از مردم تبدیل شده است. از همین رو محققان با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که بی‌گمان بسیاری از ما چندان به آن توجه نمی کنیم: اعتیاد به اینترنت. با تکراتو همراه باشید.

بریدن از رسانه های اجتماعی و دست از کامپیوتر کشیدن واقعا گاهی حال آدم را خیلی خیلی بد می‌کند و گاهی بی خیال شبکه های مجازی شدن سخت تر از ترک اعتیاد است! حتی اگر یک نگهبان پشمالو برای کامپیوترتان گذاشته باشید: پس از پشت سر گذاشتن انتخابات سخت و پر تنش آمریکا، رسانه های…