جدیدترین مطالب شرکت EA Sports

یکی از ویژگی‌های برجسته نسخه سال گذشته بازی فیفا 2017 ، اضافه شدن بخشی جدید به نام The Journey به سایر مدل‌های موجود در این بازی بود. شرکت EA Sport برای اولین بار در تاریخ 24 ساله خود، با اضافه کردن داستان، بازیگر را در موقعیت یک بازیکن جوان 24 ساله فوتبال قرار می‌داد.