جدیدترین مطالب قطعی اینترنت

قطع شدن اینترنت در مسابقات جهانی شطرنج کار دست فدراسیون جهانی شطرنج داد. قطعی اینترنت در فینال این مسابقات باعث شد که فیده تصمیم عجیبی بگیرد. با ادامه این خبر با تکراتو همراه باشید.