جدیدترین مطالب معماری

تاکنون این شهرها بوده‌اند که میزبان ساختمان‌های عظیم بوده‌اند، حال اما ایده جدیدی تحت عنوان آرکولوژی توسط معماری برای ساخت شهرهایی درون ابرساختمان‌ها مطرح شده است.

تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده که نشان از آغاز پروژه The Line عربستان دارد. این پروژه که یکی از طرح‌های منحصر به فرد عربستان است خیلی زودتر از زمان وعده داده شده آغاز به فعالیت کرده است.

کشف شبکه راه های باستانی زیرزمینی در اروپا که با الگویی مشابه از اسکاتلند تا ترکیه امروزی گسترده شده‌اند، حیرت باستان‌شناسان را در پی داشته است.

صفحه 1 از 13