جدیدترین مطالب سازمان ملل متحد

همایش سیارات فراخورشیدی و جهان های زیست پذیر ، روز دوشنبه 17 مهرماه سال جاری، در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد. یکی از اهداف برگزاری این همایش معرفی این حوزه جدید به علاقه‌مندان است.

شاید فضاپیمای دریم چیسر شرکت فضایی سیرا نوادا موفق نشود، قرارداد تاکسی فضایی ناسا را به دست بیاورد، اما حداقل می تواند ماموریت فضایی سازمان ملل متحد را به مدار زمین ببرد. این فضاپیما که شبیه شاتل فضایی قدیمی ناسا است، نخستین ماموریت یونوسا (دفتر امور فضایی ملل متحد در سازمان ملل) را در سال…