جدیدترین مطالب علی شاهرخ

بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 کدامند؟ آیا بهترین اقتصاد های دنیا را می‌شناسید؟ در دنیای امروز علم اقتصاد بنیان زندگی اجتماعی است. در این نوشتار رتبه بندی اقتصادهای جهان را مرور می‌کنیم.

صفحه 1 از 2