جدیدترین مطالب ستاره شناسی

  در این مقاله قصد داریم سوال های رایج و متداول علم نجوم و ستاره شناسی را مطرح کرده و جواب هر کدام از آن ها را بیان کنیم. این سوال و جواب ها، پایه و اساس علم نجوم بوده و انتظار می رود هر منجم آماتوری درباره این مفاهیم اطلاعات کاملی داشته باشید. اگر…

دانشمندان برای اولین بار شاهد فروبردن یک ستاره توسط یک سیاه چاله بودند. این سیاهچاله پس از فروبردن، گرد ستاره ای شعله ور با سرعتی نزدیک به نور، از خود خارج کرد. ستاره شناسان حرکت این ستاره را تقریبا هم اندازه با خورشید در زمان تغییر مسیر اصلی خود و ورود به میدان گرانشی سیاهچاله…

برای اولین بار مشاهده شده که، منجمان یک ستاره مرده به اندازه زمین را در روند تغذیه در سیاره ای کوچک کشف کرده اند. این کشف می تواند رازی طولانی مدت در مورد این ستاره ها و ترکیب شیمیایی آنها باشد که تعجب و تحیر کارشناسان در دهه گذشته را حل کند. در حالیکه این…