جدیدترین مطالب هوش مصنوعی گوگل

گوگل به دلیل اهمیت فناوری هوش مصنوعی نام بخش تحقیقاتی خود را از گوگل ریسرچ به گوگل ای آی (Google AI) تغییر داد! در دنیای امروزی هر شرکت بزرگی با فناوری هوش مصنوعی سر و کار دارد اما هیچ یک از این شرکت‌ها به اندازه گوگل با این فناوری دخیل نشده‌اند.

سازمان فضایی آمریکا (ناسا) و کمپانی گوگل، روز گذشته خبر از کشفی بزرگ دادند. به لطف تکنولوژی هوش مصنوعی جدید گوگل، آنها منظومه‌ای سیاره‌ای که دارای ۸ سیاره است را کشف کرده‌اند. اهمیت این یافته به دلیل وجود سیاره‌ای داغ و سنگی به نام کپلر-۹۰i در این منظومه‌ است.

صفحه 1 از 2