مارک موسکویتز تحلیلگر اسپانیایی بارکلی در مورد آیفون سال جاری و سال آینده اظهار نظر جالبی کرده است. این فرد می گوید بر اساس زنجیره قطعات تولید، آیفون 7 از نظر طراحی و سخت افزار تغییرات زیادی جز نازک تر شدن و حذف جک 3 میلیمتری صدا، نخواهد داشت. او همچنان اعلام کرد با در…