جدیدترین اخبار و مقالات انسان فلورسی

در سال 1912 آرتور اسمیت وودوارد، دیرینه شناسی از موزه تاریخ طبیعی بریتانیا و چارلز داوسون، باستان شناسی آماتور، گزارش دادند، موفق به کشف یک گونه جدید انسان در پیلت داون، انگلستان شده اند. چیزی که به باور آنها، می تواند متعلق به یک میلیون سال قبل باشد. این گونه جدید اوانتروپوس دوسونی نامگذاری شد….

کشف انسان فلورسی (هومو فلورسینسیس) در سال 2003، شاخه  عجیبی را به درخت خانواده انسان افزود. در همان زمانی که انسان ها در سراسر آسیا پراکنده می شدند و نئاندرتال ها در اروپا به سوی انقراض پیش می رفتند، این انسان یک صد سانتی متری در حال حفر غار در جزیره فلورس یا همان اندونزی…