جدیدترین اخبار و مقالات بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در بانک‌های فدرال رزرو آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت. این مجموعه بانک‌ها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام می‌دادند. در حدود ۲۰ سال بعد نیز نخستین دستگاه‌های خودپرداز پول در بانک کمیکال، در شهر نیویورک مورد استفاده…

صفحه 2 از 2