جدیدترین مطالب تلویزیون SMART THING سامسونگ

همانطور که در خبر قبلی به آن اشاره کردیم، سامسونگ کنفرانس خود در نمایشگاه CES 2016 آغاز کرده و محصولات متنوع تکنولوژی خود را به نمایش می گذارد. در ادامه می خواهیم نگاهی به تلویزیون های هوشمند SUHD سامسونگ بیاندازیم. تلویزیون های هوشمند SMART THING سامسونگ در سال 2016، قابلیت ادغام و انطباق با دستگاه…