جدیدترین مطالب حمل و نقل

اسنپ که در ابتدا فقط در زمینه حمل و نقل درون شهری فعالیت داشت اکنون اخباری در مورد ورود آن به سفرهای بین شهری وجود دارد که براساس اطلاعات موجود این عمل شکایت سازمان راهداری را در پی داشت و منجر به احضار مدیران اسنپ به دادستانی شد. مدیران اسنپ، در پی اظهارات روز گذشته…

در پی اینکه قرار بود اپلیکیشن اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون ‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند، رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرد. به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری، رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از یک اقدام قضایی بر علیه اپلیکیشن اسنپ خبر داد و گفت:…