جدیدترین مطالب زیست شناسی

توقف پیری غیرممکن است. شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که همیشه به دستاوردهای علمی برای درمان بیماری های لاعلاج در آینده و شاید زندگی طولانی امیدوارید، اما احتمالا از اخبار جدید کاملا ناامید خواهید شد.