جدیدترین اخبار و مقالات سیاهچاله ی عظیم

کشف سیاهچاله ای عظیم در منطقه ای نادر از کیهان، ستاره شناسان را شگفت زده کرد. اندازه ی این سیاهچاله ی عظیم که در مرکز کهکشان NGC 1600 قرار دارد، تقریبا با بزرگترین سیاهچاله ی کشف شده، برابر است. این سیاهچاله در ناحیه ای کم تراکم، مابین بیش از 20 کهکشان دیگر قرار گرفته است؛…

دانشمندان برای اولین بار شاهد فروبردن یک ستاره توسط یک سیاه چاله بودند. این سیاهچاله پس از فروبردن، گرد ستاره ای شعله ور با سرعتی نزدیک به نور، از خود خارج کرد. ستاره شناسان حرکت این ستاره را تقریبا هم اندازه با خورشید در زمان تغییر مسیر اصلی خود و ورود به میدان گرانشی سیاهچاله…

سیاهچاله ها از اسرارآمیزترین  ترسناکترین و برخلاف نامشان، روشنترین شی کیهانی هستند. گاهی سیاهچاله های عظیم که میلیون ها بار از خورشید سنگین تر هستند، با انفجارهای عظیم، نورهای X-ray خیره کننده از خود ساتع می کنند که انرژی آنها با هزاران ستاره برابری می کند.اشعه های X-ray با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند…