جدیدترین اخبار و مقالات شبه علم

شهادت آب شاید عبارت عجیبی باشد، اما ادعا می‌شود که آب می‌تواند مفاهیم و واژه های انسانی را بفهمد. در این زمینه ماسارو ایموتو آزمایشات فراوانی آنجام داد؛ اما آیا آزمایش ایموتو، ویژگی‌های یک آزمایش علمی را دارا بود؟ به بیان دیگر، آیا واقعا آب از افکار ما تاثیر می‌پذیرد؟

فرق علم و شبه علم چیست؟ آیا می‌توان گفت هر چیز غیر علمی، لزوما غلط است؟ خرافه چه معنایی دارد و به چه چیزی شبه علم (Pseudoscience) گفته می‌شود؟ در ادامه به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

صفحه 2 از 2