جدیدترین مطالب فضای مجازی

به نظر می‌رسد در ادامه اقدامات عجیب و محدودکننده وزارت ارتباطات، قرار است طرحی با هدف قانونمند کردن و نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی اجرایی شود.

صفحه 1 از 6