جدیدترین مطالب نرم افزار

مدیر کارگروه سامانه ارزی خبر از راه‌اندازی سامانه ثبت و تأیید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری برای متقاضیان واردات نرم افزاری کشور داده است.

یک گزارش جدید حاکی از درآمد شگفت انگیز توسعه دهندگان نرم افزار در دبی است. موضوعی که به نوبه خود نشان از عزم راسخ امارات برای ورود به فناوری دیجیتال دارد.

صفحه 1 از 4