جدیدترین مطالب نرم افزار

توسعه کارآفرینی بهمن روی CRM دیدار سرمایه گذاری کرد. شرکت نرم افزار سی آر ام دیدار بار دیگر با جذب سرمایه، گامی بزرگ در جهت رشد و توسعه خود برداشت. از آنجا که در شرایط رکود فعلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک دچار بحران هستند، چنین رویدادی دستاوردی مهم محسوب می‌شود.

هر مجموعه‌ای برای پیشبرد مطلوب اهدافش به یک تیم حسابداری خوب با برنامه کارآمد نیاز دارد. در این مطلب بهترین نرم افزارهای حسابداری ۲۰۲۰ معرفی شده‌اند.

صفحه 1 از 3