فرادرس


همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!

مالیات بخش مهمی از درآمدهای دولت مدرن است که نحوه محاسبه خاص خود را دارد. در جستار پیش رو به بحث مالیات در سال 1400 می پردازیم. با ما باشید.

سرمایه گذاری پرسود و تضمینی دلاری

مالیات در ایران همواره مسئله پرحاشیه و پرسرو صدایی بوده است. از تاکید کارشناسان اقتصادی بر ضرورت حسابرسی مالیاتی تا تعلل نهادهای اجرایی در اعمال قانون فراگیر مالیاتی و البته نگرانی عموم مردم از شنیدن واژه مالیات!

در کشور ما، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان زیرمجموعه وزارت دارایی و امور اقتصادی مسئول مستقیم جمع آوری و نظارت بر فرایند مالیات و حسابرسی است. اما همواره این بحث در میان بوده که درآمدهای دولت از مالیات می تواند بسیار بیشتر باشد. حالا چند سالی هست که توجه نسبتا ویژه ای به این بخش شده و در سال 1400 هم قوانین و مسائل جدیدی مطرح شده است. در ادامه به آخرین اخبار مالیات سال 1400 می پردازیم. با ما باشید.

مالیات در سال 1400

قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!

در بخشی از برنامه های اصلاح اقتصادی، دولت پیشنهاد برخی اصلاحات جدی در بخش مالیات بر درآمد را در سال های پیش رو داده است که تبعات گوناگونی در پی داشته است. در واقع در ایران بسیاری مالیات نمیدهند، برخی فرار میکنند، برخی به هر شیوه ای که شده کمتر از قاعده می پردازند و نهایتا دیده شده که برخی برای نپرداختن مالیات دست به تغییر شغل می زنند!

بنابر آمارهای موجود در اوایل دهه 90 شمسی، درآمد دولت از بخش مالیات بیش از 40 درصد از بودجه را تشکیل میداده است. حال کارشناسان می گویند، دولت ایران می تواند درآمد مالیاتی خود را در سال تا بیش از 2.5 برابر افزایش دهد و این یعنی فقط با ساماندهی امور مالیاتی می توان وضعیت جالب توجهی در درآمدهای کشور رقم زد. چیزی که می تواند با درآمد نفتی کشور مقایسه شود و حتی از آن پیشی بگیرد.

در ادامه قصد داریم جوانب گوناگون بندهای مربوط به مالیات سال 1400 را که در بودجه سال 1400 پیش بینی شده است، بررسی کنیم. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

مالیات حقوق سال 1400

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!
مالیات در سال 1400

نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مالیات حقوق سال 1400 ، سقف معافیت مالیاتی سال 1400 را برای حقوق بگیران 48 میلیون تومان در سال تصویب کردند. در این معنا در صورتی که حقوق کارمندان در طول سال فراتر از 48 میلیون نباشد (به عبارت دیگر ماهانه سقف 4 میلیون درآمد) مالیاتی به دولت پرداخت نخواهند کرد.

این رقم در سال 99، 36 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که درآمد ماهیانه 3 میلیون سقف آن بود. در نتیجه رقم معافیت مالیاتی سال 1400 حدود 33 درصد افزایش داشته است و افرادی با حقوق ماهانه بالای 4 میلیون تومان مشمول مالیات حقوق سال 1400 هستند.

سقف معافیت مالیاتی سال 1400 در واقع با هدف کمک به بهبود شکاف طبقاتی تعیین می شود. در سالهای نه چندان دور، این نرخ بر اساس خطر فقری که بانک مرکزی برای یک زندگی حداقلی محاسبه می کرد تعیین می شد. اما طی سال های گذشته با کاهش درآمدهای نفتی و رویکرد درآمدی به مالیات، مبنای این خط در حال حاضر تغییر کرده است.

البته بسیاری از کارشناسات معتقدند که به علت فقدان رویکرد سیاستی به مالیات و سلطه نگاه درآمدی در تعیین مالیات بر حقوق و دستمزد، مبنا درآمد است نه شئون دیگر مالیات از جمله کمک به بازتوزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی. به همین دلیل در تعیین برخی ارقام کلیدی در خوزه مالیات از جمله نرخ معافیت مالیاتی سال 1400 مبنای پایه براساس جنبه درآمدی تعیین می شود و نه دیدگاه کارشناسی.

برخی مطلعان از این می گویند که در میان پیشنهادهای معافیت مالیاتی سال 1400 ماهانه 6 میلیونی (72 میلیون درآمد سالانه) و برخی اعداد دیگر، پایین تر آنها یعنی درآمد ماهانه 4 میلیون در بودجه گنجانده شده است. دلیل آن هم امکان درآمدزایی بیشتر برای دولت بوده است نه نگرانی از باب شکاف طبقاتی!

این مسئله در شرایطی به وقوع می پیوندد که به دلیل فشار های تورمی و هزینه های بالای حقوق بگیران ثابت، برخی معتقدند خط معافیت مالیاتی سال 1400 باید در سطوح بالاتری نسبت به 4 میلیون قرار میگرفت تا به بهبود فاصله طبقاتی کمک کند. حداقل در ظاهر امر!

بر این اساس، حالا نزدیک به 20 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت به مالیات بر حقوق اختصاص دارد. گزارش ها در مورد عملکرد سال گذشته این بخش حکایت از این دارد که این بخش در 11 ماه سال 99، بیست هزار میلیارد تومان بوده است و نزدیک به 19 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده را تشکیل میدهد.

برای روشن شدن مقیاس و جایگاه مالیات حقوق در سبد درآمدی دولت کافی است این سهم با سهم مالیاتی اصناف مقایسه شود. در 11 ماه از سال 99، درآمد دولت از محل مالیات مشاعل 11 هزار میلیارد تومان بوده است که یعنی 9 هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی.

مالیات حقوق سال 1400 چقدر است؟

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!
مالیات در سال 1400

با این اوصاف سقف معافیت مالیاتی سال 1400 برای کارکنان 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در واقع کارکنان دولت و بخش خصوصی با هر میزان از درآمد از بابت مالیات حقوق سال 1400 برای 4 میلیون از درآمد خود معاف هستند.

اما درآمد مازاد بر 4 میلیون در شش پله طبقه بندی شده است. هر طبقه در تقسیم بندی مالیات حقوق سال 1400 ، نرخ مشخصی دارد. درآمدهای بالای 4 میلیون در این پله ها قرار گرفته و مشمول مالیات می شود. برای مثال کارمندی با درآمد 5 میلیون تومانی، به دلیل معافیت از 4 میلیون تومان، تنها برای 1 میلیون تومان مالیات می پردازد و نرخ 1 میلیون تومانی در طبقه اول با نرخ مالیات بر حقوق 10 درصدی قرار میگیرد و 100 هزارتومان مالیات ماهانه پرداخت می کند.

هرچه پله درآمدی بالاتر باشد، نرخ مالیات بر حقوق در سال 1400 نیز بیشتر می شود. برای نمونه اگر فردی در سال آینده 9 میلیون تومان درآمد داشته باشد، در پله دوم مالیاتی قرار می‌گیرد. در این حالت 4 میلیون تومان از درآمد معاف از مالیات است، اما درآمد باقی مانده به این شکل مشمول مالیات می‌شود که چهار میلیون تومان مشمول نرخ 10 درصد و یک‌ میلیون تومان مشمول نرخ 15 درصدی. نرخ مالیات بر حقوق در سال 1400 برای درآمدهای بالاتر نیز به شکل تصاعدی بالا می رود تا جایی که در پله ششم به ازای هر یک ریال مازاد بر 32 میلیون درآمد، حقوق بگیر باید 35 درصد مالیات پرداخت کند. در ادامه جزئیات طرح مالیات بر حقوق در سال 1400 و طبقه بندی 6 گانه را ارائه میدهیم.

پله های درآمدی 6 گانه برای مالیات در سال 1400

 1. نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون ریال (48 میلیون تومان) تا نهصد و شصت میلیون ریال (96 میلیون تومان) با نرخ %10
 2. نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون ریال (96 میلیون تومان) تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال (144 میلیون تومان) با نرخ %15
 3. نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال (144 میلیون تومان) تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون ریال (216 میلیون تومان) با نرخ %20
 4. نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون ریال (216 میلیون تومان) تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (288 میلیون تومان) با نرخ %25
 5. نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (288 میلیون تومان) تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (384 میلیون تومان) با نرخ %30
 6. بیش از سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال (384 میلیون تومان) با نرخ 35%

مقایسه مالیات بر حقوق در سال 1400 و سال گذشته

در ادامه متن کامل جز 4 از بند الف تبصره 12 لایجه بودجه کل کشور در سال 1400 را نقل می کنیم که به طور مستقیم به بحث مالیات بر حقوق در سال 1400 میپردازد و این موضوع یعنی مالیات بر حقوق در سال 1400 را با سال گذشته مقایسه می کنیم. این متن به شرح زیر است:

۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات‌ های مستقیم و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهاربرابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد می‌باشد.

میزان معافیت سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات‌ های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین توصیه می کنیم اضافه کاری در سال 1400 و دستمزد روزانه در سال 1400 را بررسی کنید.

جدول تطبیقی مالیات در سال 1400

پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ قانون بودجه سال ۹۹
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) اصلاح می‌گردد. تبصره‌های (۱) و (۲) قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ به قوت  خود باقی است.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
جزء ۲ بند «الف» قانون بودجه سال ۹۹ :
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

معافیت قضات و هیئت علمی از پرداخت مالیات بر درآمد در سال 1400

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!
مالیات در سال 1400

در جلسه علنی خانه ملت در روز شنبه مورخ 19 اسقند 1399، ضمن تصویب بخش درآمدی حکم مالیات بر درآمد در سال 1400 ، پیشنهادی برای حذف استثنای قضات و اعضای هیئت علمی از نحوه اخذ مالیات بر درآمد در سال 1400 مطرح شد.

بر این اساس و در رای گیری انجام شده، استثنای قضات از پرداخت مالیات حذف شد، اما از آنجا که برای تایید نهایی باید دو سوم آرای موافق ثبت شد، اعضای هیئت علمی به عنوان تنها قشر مستثنی از قاعده پرداخت مالیات ابقا شدند!

ولی چندی پس از این بود که محمدباقر قالیباف ریاست مجلس اعلام کرد که قضات نیز از پرداخت مالیات بر درآمد در سال 1400 معاف خواهند بود. با توجه به اینکه حذف قضات و اعضای هیئت علمی در یک پیشنهاد مطرح شده بود و در کل دو سوم رأی نیاز داشت، بنابراین، با توجه به عدم حد نصاب، کل پیشنهاد غیرمصوب تلقی می‌شود.

پیش از این اعلام شده بود که نیاز به دوم سوم آرا فقط درخصوص اعضای هیئت علمی و به دلیل مغایرت با قانون دائمی است، اما در خصوص قضات با اکثریت آرا این حذف اتفاق می‌افتد.

نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارگران : مالیات در سال 1400

بنابر قاعده کارفرما موظف است هرماه با محاسبه مالیات بر درآمد 1400 از حقوق کارگران میزان مورد محاسبه را کسر کرده و به حساب دارایی واریز کند.

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!
مالیات در سال 1400

در ماده 86 قانون مالیات های مستقیم به طور خاص در این باره آمده است:

پرداخت کنندگان حقوق هنگام پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

بنابراین کسر مالیات بر درآمد در سال 1400 در مورد حقوق کارگران و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی وظیفه کارفرما است. همچنین بر اساس ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، قسمتی از درآمد حقوق کارگران ار پرداخت مالیات معاف است. میزان معافیت و نحوه محاسبه مالیات حقوق کارگران در هر سال در قانون بودجه کل کشور تعریف می شود.

به مانند مالیات کارکنان، مالیات حقوق کارگران نیز به صورت پلکانی و متناسب با افزایش درآمد تعیین شده و مالیات متعلقه به آن نیز افزایش می یابد. درواقع کارگرانی با حقوق بالاتر مالیات بیشتری پرداخت می کنند.

سقف معافیت مالیاتی در سال 1400 مبلغ 48 میلیون تومان درآمد سالانه در نظرگرفته شده است و بر اساس طبقه بندی 6 گانه ای تنظیم شده است که در ادامه با مثال آنرا توضیح خواهیم داد.

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!
مالیات در سال 1400
 • مثال ۱: کارگری با مجموع حقوق و دستمزد و مزایای ۳.۸ میلیون تومان در ماه. این حقوق از مالیات بر حقوق ۱۴۰۰معاف است.
 • مثال ۲: کارگری با مجموع حقوق و دستمزد و مزایای ۶ میلیون تومان در ماه. این حقوق در پله دوم مالیات بر حقوق ۱۴۰۰جای می گیرد.
 • مثال ۳: کارگری با مجموع حقوق و دستمزد و مزایای ۱۱میلیون تومان در ماه. این حقوق در پله سوم مالیات بر حقوق ۱۴۰۰جای می گیرد.
 • مثال ۴: کارگری با مجموع حقوق و دستمزد و مزایای ۱۶میلیون تومان در ماه. این حقوق در پله چهارم مالیات بر حقوق ۱۴۰۰جای می گیرد.
 • مثال ۵: کارگری با مجموع حقوق و دستمزد و مزایای ۱۹ میلیون تومان در ماه. این حقوق در پله پنجم مالیات بر حقوق ۱۴۰۰جای می گیرد.

مقایسه سقف معافیت مالیاتی کارگران : مالیات در سال 1400

سقف معافیت مالیاتی و پلکان های محاسبه مالیات حقوق هر سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم و افزایش حقوق کارکنان به شکل متفاوتی تعیین می شود. در نمودار زیر، سقف معافیت مالیاتی در سال 98 و 99 و 1400 به صورت مقایسه ای به نظم درآمده است.

سال ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
حداقل حقوق ماهیانه کارگران(ریال) ۱۵.۱۶۸.۸۱۰ ۱۸.۳۵۴.۲۷۰
سقف معافیت مالیات(ریال) ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
فاصله بین حداقل حقوق و سقف معافیت به درصد حقوق ۸۰% ۶۳%
درصد افزایش سقف معافیت مالیات نسبت به سال قبل ۱۹.۵ ۹
درصد افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به سال قبل ۳۶.۵ ۲۱
اختلاف افزایش مزد کارگران و مالیات ۱۷ ۱۲

از چه بخش هایی از حقوق کارگر نباید مالیات کسر شود؟

بنابر ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، موارد زیر در سال 1400 از کسر مالیات بر درآمد برای حقوق کارگران معاف است و نباید در محاسبه مالیات بر حقوق کارگران در سال 1400 لحاظ شوند:

 • سنوات پایان خدمت
 • خسارت اخراج و بازخرید خدمت
 • حق سنوات
 • حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
 • مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
 • عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 • منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
 • مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

بندهای مالیات بودجه زیر ذره بین مجلس : مالیات در سال 1400

به عنوان پایان بخش، در این بخش از گفتار پیش رو به بررسی های مجلس از لایحه بودجه سال جدید و به طور خاص بندهای مرتبط با مالیات در سال 1400 خواهیم پرداخت. برخی مسائل مهم در این بخش تعیین تکلیف شده اند. در اینجا همچنین توصیه می کنیم نگاهی به حداقل حقوق در سال 1400 و عیدی و افزایش حقوق در سال 1400 داشته باشید.

مالیات در سال 1400 ؛ قوانین، آخرین اخبار و هرآنچه که باید از قانون مالیات 1400 بدانیم!
مالیات در سال 1400

مالیات در سال 1400 : تمامی واحد‌های آموزشی دولتی از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز معاف شدند

نمایندگان در نشست علنی اواخر اسفندماه که به بررسی بندهای بودجه در ارتباط با مالیات اختصاص داشت تکلیف موارد زیادی را مشخص کردند. بر این اساس نمایندگان با بند (ی) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در این بند آمده است:

کلیه واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به روزشده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

مالیات در سال 1400 : نحوه محاسبه مالیات آستان قدس رضوی

نمایندگان خانه ملت همچنین با بند (ط) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در این بند که به بحث مالیات آستان قدس رضوی اختصاص دارد آمده است:

در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن، ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حساب‌های معرفی شده دولت بپردازند.

مالیات در سال 1400 : جریمه‌ های رانندگی در سال 1400 پنج درصد افزایش می‌ یابد

نمایندگان همچنین تعرفه جریمه های رانندگی را تا 5 درصد افزایش دادند. در این مورد رای مثبت نمایندگان برای بند (ج) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه در سال 1400 ثبت شد. بر این اساس:

در سال ۱۴۰۰ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

بخشودگی تمامی جرایم مازاد سال ۹۹ در صورت پرداخت تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس همچنین با بند الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه که بر بخشودگی تمامی مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات سال ۹۹ در صورت پرداخت تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ دلالت داشت، موافقت کردند.

کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود بخشوده می‌شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.

مجوز به دولت برای تامین مالی نوسازی شبکه آب و برق

نمایندگان همچنین به وزارت نیرو و شرکت آب و فاصلاب اجازه دادند تا نسبت به تامین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده آب و برق از طریق مشارکت اشخاص حقیق و حقوقی اقدام کنند. بر این اساس رای مثبت نمایندگان برای بند الحاقی تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه ثبت شد.

بر این اساس به شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو و شرکت اب و فاضلاب اجازه داده می شود تا با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، نسبت به تامین مالی طرح های نوساززی شبکه فرسوده اب و برق کشور اقدام کنند.

آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و پروانه‌های ساختمانی مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین در پایان بحث از مالیات در سال 1400 توصیه می کنیم برای آشنایی با بهترین مشاغل سال 1400 و البته شناخت دقیق تر از بهترین سرمایه گذاری 1400 بررسی کاملی از جستارهای مرتبط با این موضوع از جمله سود بانکی در سال 1400، پیش بینی قیمت مسکن در سال 1400 و پیش بینی قیمت سکه در سال 1400 داشته باشید.

فارغ از این ها در نظر داشتن بازارهای موازی و مرتبط نظیر عرضه اولیه های 1400، پیش بینی قیمت یورو در سال 1400 و پیش بینی قیمت گوشی 1400 می تواند مفید فایده باشد.

همچنین برای اطلاعاتی کامل تر درباره سال 1400 توصیه می کنیم نگاهی به کاندیداهای ریاست جمهوری 1400، آینده ایران در سال 1400 و کمبود معلم در سال 1400 داشته باشید.

بیشتر بخوانید:

نظر شما در خصوص مالیات در سال 1400 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |

ارسال نظر