;
coinex

اضافه کاری در سال 1400 ؛‌ تعریف، انواع و فرمول محاسبه اضافه کاری

به تناسب اهمیت همه مسائل معیشتی و اقتصادی در سال جدید، مسئله اضافه کاری در سال 1400 نیز حائز اهمیت زیادی است. در این گفتار با ما باشید.

اضافه کاری را عموما به عنوان یکی از مهترین چالش های بین کارفرما و کارگر میشناسیم. با وجود روشن و مشخص بودن قواعد و شرایط اضافه کاری در قوانین، همواره بر سر ساعات اضافه کاری و میزان پرداختی آن، چالش سنگینی برقرار است و هرکس به نوبه خود تفسیر خاص خود را از این قاعده ثابت دارد.

آنچه اما درباره اضافه کاری و قواعد آن اهمیت دارد آشنایی همه با تعریف اضافه کاری از دید قانون، مسائل و ابهامات مربوط به آن و البته نحوه محاسبه اضافه کاری است. همچنین اضافه کاری شامل دایره ای از مفاهیم و اصطلاحات میشود که ضمن بحث اضافه کاری در سال 1400 به آن خواهیم پرداخت. با ما باشید.

اضافه کاری در سال 1400

نحوه محاسبه اضافه کاری 1400 ، فرمول محاسبه اضافه کاری اضافه کاری در سال 1400 و ساعات کاری مصوب وزارت کار از مهمترین ابهامات و دغدغه های مربوط به اضاقفه کاری است. در این گفتار به تمامی این مفاهیم و جزئیات گونه گون آنها خواهیم پرداخت. پس با ما در اضافه کاری در سال 1400 همراه باشید.

برای تعریف اضافه کاری میتوان در دو دیدگاه کلی به بحث نشست. اول؛‌ دید عمومی و عرف رایج و دیگری بررسی قانون کار و موضوع اضافه کاری. البته که هر دو دیدگاه اشتراکاتی در این باره دارند.

در یک تعریف رایج و عرفی ا اضافه کاری باید گفت که اضافه کاری یعنی انجام کار اضافی توسط کارگر یا کارمند با دستور مستقیم کارفرما. اما برای تعریف قانونی و دقیق تر اضافه کاری باید به ماده 51 قانون کار اشاره کرد. در این ماده از قانون کار این موضوع بررسی و روشن شده که هر میزانی از زمان که کارگر یا کارمند از وقت خود به وقت کارفرما اختصاص میدهد جزو ساعات کاری او محسوب میشود ولی این ساعات محدودیتی مشخص دارد و چنانچه کارفرما تشخیص دهد که نیاز به کار بیشتری از سوی کارگر یا کارمند دارد، باید بر اساس شرایط ماده 59 قانون کار که به مبحث اضافه کاری مرتبط است رفتار کند.

بر این اساس کارفرما موظف است تمام ساعات اضافه کاری را مانند ساعات کار رسمی و معمول در نظرگرفته و مطابق با قانون کار محاسبه و به کارگر یا کارمند پرداخت کند. پیش از ادامه بحث اضافه کاری در سال 1400 توصیه میکنیم حتما عیدی و افزایش حقوق در سال 1400 را مطالعه کنید و از آخرین شرایط حقوق و دستمزد در سال جدید مطلع شوید چراکه ارتباط مستقیمی با قانون اضافه کاری در سال 1400 دارد. همچنین اضافه کاری انواعی دارد که در ادامه و ضمن بحث از اضافه کاری در سال 1400 به آنها خواهیم پرداخت اما به طور مختصر انواع اضافه کاری عبارت است از:

  • اضافه کاری عادی: کارکرد بیشتر از ساعات کاری موظفی فرد در روز های غیرتعطیل هفته، اضافه کاری عادی نام دارد.
  • اضافه کاری تعطیل کاری: کار در روزهایی که در تقویم تعطیل رسمی هستند.
  • اضافه کاری جمعه: کار در روز های جمعه که تعطیل هستند.
  • اضافه کاری شبانه: کارکرد فرد در ساعات 22 تا 6 صبح، اضافه کاری شبانه نام دارد.

اضافه کاری در سال 1400 : ساعات کاری وزارت کار

بر اساس ساعات کاری مصوب وزارت کار ساعات کاری کارگر یا کارمند نباید از 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته بیشتر باشد. البته قانون کار این موضوع را در ارتباط با مشاغل سخت و خطرناک تغییر داده و در این موارد ساعت کاری در روز نباید بیش از 6 ساعت و در هفته فراتر از 36 ساعت باشد.

اضافه کاری در سال 1400

یکی از نکات مهمی که در مورد ساعات کار وزارت کار وجود دارد اینکه قانون این انعطاف پذیری و این قابلیت را در نظر گرفته که کارفرما و کارگر توافق کنند که ساعات کار در برخی روزها بیش از 8 ساعت و در برخی روزها کمتر از 8 ساعت باشد. در این مورد هم البته نباید مجموعه ساعات کاری هفته از 44 ساعت و 36 ساعت قانونی تجاوز کند. در وضعیتی غیر از این،‌ یعنی ساعاتی مازاد بر ساعات قانونی کار، کارفرما باید دستمزد آن را مطابق با قانون محاسبه و پرداخت کند.

همجنین بنابر قانون کار، معلمانی که بیشتر از 20 یا 24 ساعت در هفته که ساعات موظفی کار آن ها می باشد، مشغول به کار باشند، بابت اضافه کاری خود توسط مدیر مدرسه ای که در آن تدریس می نمایند، حق التدریس غیر موظف دریافت می کنند. در اینجا توصیه می شود نگاهی به پیش بینی قیمت گوشی 1400 و پیش بینی قیمت لپ تاپ در سال 1400  داشته باشید.

اضافه کاری در سال 1400

اضافه کاری در سال 1400
مبلغ هرساعت اضافه کاری 1400

در این بین با توجه به اینکه اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند، گاهاً شاهد بی توجهی کارفرما به پرداخت اضافه کاری هستیم. در واقع نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مؤلفه از جمله مشکلات کارگران است، از این رو لازم است کارگران با نحوه محاسبه اضافه کاری آشنایی لازم را داشته باشند.

در صورتی که کارفرما از پرداخت اضافه کاری شانه خالی کند، کارگر می‌تواند با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که اثبات کند بیش از ساعت عادی قانون کار در روز اشتعال داشته است، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل شکایت کند.

با تکیه بر مصوبه قانون کار هر ساعت اضافه کاری مشمول پرداخت 40 درصد مازاد بر حقوق پایه هر ساعت کار عادی کارگر یا کارمند میشود. بر این اساس به هنگام محاسبه اضافه کاری 1400 فوق العاده باید هر ساعت اضافه کاری 140 درصد مزد هر ساعت کار کارگر یا کارمند عادی را شامل شود. به طور مثال اگر نرخ هر ساعت کار 10 هزارتومان باشد، ساعات اضافه کاری با نرخ 14 هزارتومان محاسبه خواهند شد.

اضافه کاری در هر سال با توجه به حقوق پایه محاسبه می شود. برای محاسبه اضافه کاری در سال 1400 نیز ابتدا باید مزد روزانه را بر 7.33 تقسیم کرد تا مزد ساعتی کارگر محاسبه شود. سپس با ضرب کردن مزد ساعتی در 1.4 می توانید فوق العاده اضافه کاری را محاسبه کنید.

مزد روزانه تقسیم بر 7.33 = مزد هر ساعت کار

مزد ساعتی ضربدر 1.4 ضربدر ساعات اضافه کاری= فوق العاده اضافه کاری ماهانه

با کمک دو فرمول بالا به راحتی می‌توانید نحوه محاسبه اضافه کاری در سال 1400 را برای هر شغلی محاسبه کنید. همچنین بنابر ماده 150 قانون کار،‌ کارفرما موظف است زمانی را جهت انجام فرایض دینی و صرف سحری یا افطار در اختیار کارگر قرار دهد و این مدت باید جزئی از ساعت کار محسوب شود. به این معنی که این زمان نباید از حقوق کارگر کسر شود.

فرمول محاسبه اضافه کاری 1400 در قانون کار

اضافه کاری در سال 1400
مبلغ هرساعت اضافه کاری 1400

مطابق قانون کار در فرمول اضافه کاری باید دستمزد یک ساعت کار کارگر یا کارمند به 40 درصد آن مبلغ اضافه شود. در ادامه سه نمونه مثال از فرمول های محاسبه اضافه کاری 1400 با توجه به مبنای ساعات کاری موظفی کارمندان را آورده ایم.

کارکرد اضافه کاری *1.4* 220 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

کارکرد اضافه کاری *1.4* 192 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

کارکرد اضافه کاری *1.4* 198 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

فوق العاده کاری به چه معناست؟

اضافه کاری در سال 1400
مبلغ هرساعت اضافه کاری 1400

از جمله مفاهیم مرتبط با اضافه کاری در سال 1400 اصطلاح فوق العاده کاری است که ممکن است شنیده باشید. این اصطلاح در حقیقت برای اشاره به همان مبلغ مازاد اضافه کاری به کار میرود. برای مثال در وضعیتی که هر ساعت کاری عادی با نرخ 10 هزارتومان محاسبه شود، ساعات اضافه کاری با نرخ 14 هزارتومان محاسبه خواهد شد. 4 هزارتومان مازاد در این مثال در حقیقت همان فوق العاده کاری است.

تفاوت اضافه کاری و فوق العاده کاری را می توان اینطور تعریف کرد که در حسابداری، منظور از اضافه کاری، دستمزد یک ساعت کار عادی + فوق العاده اضافه کاری است. همچنین در اینجا توصیه می شود نگاهی به بهترین سرمایه گذاری 1400 و مالیات در سال 1400 داشته باشید.

تعطیلی کاری چیست و چگونه محاسبه خواهد شد؟

اضافه کاری در سال 1400
مبلغ هرساعت اضافه کاری 1400

اگرچه این مفهومی نیست که به طور مستقیم در قانون از آن ذکری در میان باشد اما در عرف جامعه از این عبارت استفاده میشود. در ماده 63 قانون کار اعلام شده که تعطیلات رسمی 1400 و 11 اردیبهشت که روز کارگر است برای کارگران تعطیل است. بر اساس قانون کار اما این روزهای تعطیل بدون حقوق نیستند و کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگر است.

بر اساس تبصره های 1، 2 و 3 ماده 62 قانون کار، تفاوتی بین کار در روز جمعه و کار در روز تعطیل یا روزهای عادی وجود دارد. چراکه در درجه اول تعطیلی یک روز معین در هفته اجباری است. در این معنا و در صورت ضرورت کار در روز جمعه (که به عنوان روز تعطیل تمام مشاغل شناخته میشود) باید کارفرما یک روز تعطیل دیگر در هفته را برقرار کند. در صورتی که کارگران از روز تعطیلی بهره مند نباشند،‌ 40 درصد اضافه مزد دریافت خواهند کرد.

طبق ماده 62 قانون کار، جمعه جزو روزهای تعطیل هفتگی کارگران است و در صورتی که نیاز باشد در روز جمعه نیز کار انجام شود باید برای ساعات کار جمعه فوق العاده 40 درصدی در نظر گرفته شود. جمعه روز خانواده است، بنابراین مزایای آن نسبت به تعطیلی کاری بیشتر است. در واقع در جمعه کاری علاوه بر فوق العاده اضافه کاری باید فوق العاده جمعه کاری نیز دریافت کنید.

برای مثال اگر کارگری در روز تعطیل رسمی کار کند و در روز جمعه نیز کار کند بابت روز تعطیل رسمی 140 درصد (اضافه کاری) و بابت روز جمعه کاری 180 درصد (اضافه کاری و جمعه کاری) دریافت می کند. همچنین توصیه می کنیم دستمزد روزانه در سال 1400 و همسان سازی حقوق بازنشستگان 1400 را ببینید.

شب کاری چیست و بر چه اساسی محاسبه میشود؟

شب کاری چیست و بر چه اساسی محاسبه میشود؟
مبلغ هرساعت اضافه کاری 1400

شب کاری نیز از دیگر انواع اضافه کاری است که برای اشاره به کار کردن در ساعات شب و به طور خاص ساعات استراحت شبانه اطلاق میشود. به طور دقیق شب کاری شامل 8 ساعت از شبانه روز یعنی از ساعت 22 شب تا 6 صبح میشود و نحوه محاسبه آن نیز متفاوت است.

در حقیقت کارمند یا کارگر به ازای هرساعت کار در شب علاوه بر دستمزد ساعت کاری عادی، 35 درصد اضافه مزد نیز دریافت میکند. البته شب کاری تنها به کارگران و کارمندان غیرنوبتی تعلق میگیرد. مفهوم نویت کاری نیز معنای خاص خود را دارد. نوبت کاری که به ساعات مختلف کار در شبانه روز اطلاق میشود و فرمول های محاسبه متفاوتی دارد به قرار زیر است:

  • در صورتی که نوبت کاری بین صبح و عصر قرار گیرد 10 درصد اضافه بر دستمزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
  • در صورتی که نوبت کاری بین صبح و عصر و شب و باشد، 15 درصد اضافه بر دستمزد ساعت کاری عادی تعلق می گیرد.
  • در صورتی که نوبت کاری بین صبح و شب یا عصر و شب قرار بگیرد نیز 22 درصد اضافه بر دستمزد ساعت کاری تعلق می گیرد.

برخی نکات درباره اضافه کاری

همواره این مسئله را به یاد داشته باشید که اضافه کاری امری اختیاری است و تنها در صورت موافقت کارگر و یا کارمند اجرایی خواهد شد. در صورت موافقت این دو باید مطابق با شرایط ذکر شده در قانون کار و تضمین پرداخت 40 درصد از سوی کارفرما علاوه بر مزد عادی، کارگر یا کارمند میتوانند به کار اضافی مشغول شوند.

اضافه کاری البته به طور دقیق از زمانی محاسبه میشود که ساعات کار موظفی یعنی 6 الی 8 ساعت کار روزانه یا 36 الی 44 ساعت کار هفتگی تکمیل شده باشد.  اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

ذکر این نکته لازم است که اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی بیشتر قوانین اضافه کاری که در قانون اضافه کاری مشخص شده است را در سیستم حقوق و دستمزد مجموعه خود در نظر نمی گیرند.

برای محاسبه ساعات اضافه کاری ابتدا باید دستمزد هر ساعت کاری را محاسبه کرده و سپس 40 درصد مازاد آنرا به دست آورید. این 40 درصد علاوه بر نرخ ساعت کار عادی دستمزدی است که برای هر ساعت کار اضافه کاری در نظر گرفته میشود. بنابراین نحوه محاسبه اضافه کاری 1400 برای هر ساعت در نظر گرفتن 40 درصد از دستمزد یک ساعت کار عادی بعلاوه دستمزد یک ساعت کار است.

برای مثال اگر به ازای هر ساعت کار موظفی و عادی فرد مشمول 10 هزارتومان دستمزد باشد،‌ برای هر ساعت اضافه کاری میبایست 14 هزارتومان دریافتی داشته باشد. همچنین توصیه می شود ساعت کاری ماه رمضان 1400 و سهام عدالت در سال 1400 را نیز بررسی کنید.

برخی سوالات متداول

آیا اضافه کاری مشمول بیمه می شود؟

بله، اضافه کار جزو مزایای مشمول بیمه می باشد و باید در لیست بیمه رد شود.

اضافه کار اجباری چیست؟

اضافه کاری اجباری یعنی کارفرما، کارگر یا کارمند را به انجام اضافه کاری که راضی به انجامش نیستند وادار کند. در این حالت اضافه کاری اجباری انجام شده که غیرقانونی است و کارگر یا کارمند میتواند از بابت آن به مراجع قانونی شکایت کند.

قاعده اضافه کاری در روز جمعه چیست؟

در صورتی که کارگر در روز جمعه مشغول به کار باشد علاوه بر دستمزد عادی خود 80 درصد مازاد برای هر ساعت کار دریافت میکند.

تفاوت اضافه کاری و تعطیل کاری چیست؟

اضافه کاری همانطور که گفتیم به ساعات کار مازاد بر ساعات موظفی کار اطلاق میشود و اگر فردی بیشتر از ساعت کار موظفی خود مشغول به کار باشد،‌ مستحق دریافت اضافه کاری تا 40 درصد بیشتر از دستمزد عادی خود بابت هر ساعت کار خواهد بود.

تعطیل کاری نیز به این معناست که کارمند در روزهای تعطیل مشغول به کار باشد. اگر کارگر یا کارمندی در روز جمعه کار کند مستحق دریافت 80 درصد مازاد دستمزد عادی خود میباشد. بنابراین ضریب اضافه کاری در روز تعطیل 140 درصد و ضریب اضافه کاری در روز جمعه 180 درصد میباشد.

مبنای محاسبه اضافه کاری 1400، شامل کدام پرداختی ها میشود؟

مطابق قانون کار تمام مزایایی که برای ترمیم شغل در ساعات کار عادی کارگر به وی پرداخت می شود، مانند حق سختی کار، فوق العاده شغل و حق سرپرستی، جزو دستمزد ثابت کارگر به حساب آمده و باید در محاسبه اضافه کار لحاظ شوند.

نحوه محاسبه اضافه کاری 1400 در شب چگونه است؟

اگر فرد مشمول نوبت کاری نباشد و در شب اضافه کاری انجام دهد به ازاری هر ساعت کار شبانه 35 درصد بیش از دستمزد عادی دریافت خواهد کرد. اگر فردی دارای نوبت کاری باشد و در شب هم اضافه کاری کند‌، هم 35 درصد مازاد ساعت کار عادی از بابت شبکاری دریافت میکند و هم 40 درصد مازاد ساعت کاری عادی از بابت اضافه کاری.

همچنین در ارتباط با سال 1400 حتما حداقل حقوق در سال 1400 را مطالعه کنید. در نهایت برای ارتقای اطلاعات اقتصادی خود در ارتباط با سال جدید سری به بهترین سرمایه گذاری 1400، میزان یارانه در سال 1400، پیش بینی قیمت مسکن در سال 1400، پیش بینی قیمت گوشی 1400، وام ازدواج 1400 و کمبود معلم در سال 1400 بزنید.

فراتر از اینها برای سال جدید با انتخابات ریاست جمهوری منتظر ایجاد تغییراتی هستیم پس با کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 آشنا شوید. مسائلی چون خرید سربازی 1400، امریه سربازی 1400 و برگزاری کنکور نظام قدیم در سال 1400 نیز میتوانند از دغدغه های هر فرد در سال جدید باشند.

بیشتر بخوانید:

نظر شما در خصوص اضافه کاری در سال 1400 چیست؟‌ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر