جدیدترین اخبار و مقالات اندروید پی

دو ویژگی Slices و App Actins در اندروید پی (Android P) در کنفرانس توسعه دهندگان گوگل IO 2018 معرفی شدند. این ویژگی‌ها می‌توانند روش‌های تعامل با اپلیکیشن‌ها را ارتقا دهند.

پلتفرم اندروید به روانی پلتفرم iOS نیست اما محدودیت کمتر و وسعت بیشتری دارد. نسخه جدید این پلتفرم، اندروید پی نام دارد و در کنفرانس توسعه‌دهندگان گوگل IO 2018 معرفی می‌شود.

صفحه 2 از 4