جدیدترین اخبار و مقالات اپلیکیشن های پیام رسان

امکان ایجاد گروه مشترک و تماس تصویری بین پیام‌رسان‌های ایرانی به زودی فراهم خواهد شد. این دو ویژگی کی قرار است به پیامر‌سان‌ها متصل شوند؟

براساس افشاگری مدیر پژوهشکده پولی و بانکی کشور، اطلاعات کاربران پیامرسان‌های بومی به سادگی توسط نهادهای امنیتی نظارت می‌شود.

قابلیت شخصی سازی پیام ها در واتساپ به‌زودی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. واتس‌اپ برنامه‌های توسعه پیامرسان خود را با سرعت زیادی ادامه می‌دهد.

صفحه 1 از 4