جدیدترین مطالب اپلیکیشن

در این خبر می‌خواهیم نگاهی به گزارش سال 99 کافه بازار از اپ‌ها و بازی‌های موبایلی کنیم. این گزارش با هدف شفافیت بیشتر در این حوزه منتشر شده است.

صفحه 1 از 18