جدیدترین مطالب تاکسی خودران

کمپانی بایدو، قصد دارد سرویس تاکسی بدون راننده را در سال 2023 راه‌اندازی کند. به گفته این کمپانی، نسل جدید تاکسی های خودران بایدو با مهارت‌های یک راننده با بیست سال تجربه، برابری خواهد کرد.

تاکسی پرنده خودران آینده صنعت حمل و نقل دبی را دگرگون خواهد کرد. این تاکسی‌های پرنده خودران که به اختصار AAT نامیده می‌شوند، اولین سرویس تاکسی های پرنده خودران در جهان خواهند بود.

آیا امکان این وجود دارد که نمونه‌های مفهومی تاکسی‌های هوایی تبدیل به یک وسیله نقلیه مناسب برای حمل و نقل مسافران در آینده نزدیک شوند؟ شرکت دایملر با سرکایه‌گذاری بر روی تاکسی خودران هوایی ولوکوپتر e-volo سعی در تحقق این هدف دارد.