جدیدترین اخبار و مقالات ترابردپذیری تلفن همراه

ترابرد‌پذیری تلفن همراه فرایندی است که به واسطه آن یک مشترک تلفن همراه می‌تواند شماره تلفن همراه خود را حفظ کند اما از خدمات اپراتور همراه دیگری استفاده کند، یعنی با حفظ شماره از اپراتوری به اپراتور دیگری کوچ کرد.

ترابرد پذیری یا طرح تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره، امکانی جالب بود که از طرف اپراتورهای تلفن همراه به مشترکین ارائه شد و با استقبال بسیاری نیز روبه رو بود. اما در این میان برخی مشترکین نیز از ناموفق بودن ترابردها گله مند هستند.