جدیدترین مطالب تولید انرژی

در این مقاله قصد داریم ۱۰ کشور پیشتاز در زمینه انرژی خورشیدی را معرفی کنیم. در جهانی که به شدت به انرژی نیاز است اما با توجه به محدودیت تولید انرژی، این عمل به سختی صورت می گیرد، انرژی خورشیدی می تواند پاسخی مناسب برای این نیاز انسان باشد؛ چرا که ابن انرژی پاک، ارزان…

تست استلراتور Wendelstein 7-x (استلراتور نام نخستین دستگاه یا راکتور آزمایشگاهی می باشد که برای محصور کردن پلاسمای داغ  توسط میدان مغناطیسی ساخته شد) توسط پژوهشگران با سوئیچ بر روی راکتور همجوشی تجربی برای تولید اولین پلاسمای هلیوم خود در موسسه ی ماکس بلانک در آلمان آغاز شد. بعد از تقریبا یک دهه کار ساخت…

محققان از دانشگاه کنکوردیا در مونترال به دنبال این هستند که ببینند فراوان ترین منبع قدرتی که در عین حال در جهان نادیده گرفته شده است چیست. این گروه یک سلول انرژی اختراع کردند که برق ایجاد شده طی فرایندهای طبیعی فتوسنتز و تنفس در جلبک سبز آبی را مهار می کند. این میکروارگانیسم، همچنین…