جدیدترین مطالب خدمات خودرو

اپلیکیشن پیت استاپ (PitStop)، سامانه‌ای است که نزدیک‌ترین تعیرگاه را به فردی که خودرو او دچار نقص فنی شده است، معرفی می‌کند. در این نوشتار به بررسی اپلیکیشن پیت استاپ می‌پردازیم.

اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر نموده است و در آن راهبردهای این وزارتخانه که مربوط به توسعه بخش صنعت کشور است مشخص شده‌اند. نکته مهم آن این است که بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع، مربوط به برنامه راهبردی صنعت…