جدیدترین مطالب زامبی

زامبی چیست و چه مفهومی دارد؟ مفهوم زامبی (Zombie) ریشه هائیتی داشته و از اصطلاح نزمبی به معنای روح گرفته شده است. اما این وسواس زیاد به زامبی‌ها تنها به منطقه هائیتی محدود نماند.

ویروس‌ها ترسناک هستند. آنها با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند، همچنین از بین بردن ویروس‌ها بسیار دشوار است و اغلب ویروس‌ها هم می‌توانند به‌سرعت شیوع پیدا کنند. به همین دلیل بسیار مهم است که یک ویروس خطرناک را قبل از شیوع و آلوده کردن جمعیتی بزرگ، شناسایی کرد. مضمونی که در فیلم‌های سینمایی علمی…