جدیدترین مطالب قابلیت جدید اینستاگرم

آدام موسری رئیس اینستاگرام ، در خبری اعلام کرد که نمایش عکس ها در اینستاگرام تغییر خواهد کرد و در هفته‌های آینده سایز 9:16 مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

صفحه 1 از 4