;

جدیدترین اخبار و مقالات مایمانگ 6

گوشی هواوی مایمانگ 6 در چند روز گذشته به سوژه منابع خبری زیادی تبدیل شده است؛ این محصول به یک دوربین سلفی و اصلی دوگانه مجهز بوده و اخیرا در تنا تایید شده است.