جدیدترین مطالب موجودات بیگانه

راه های زیادی برای جستجوی حیات موجودات بیگانه و زندگی پیشرفته آنها وجود دارد. می توان با استفاده از تلسکوپ های رادیویی به دنبال صدای آنها بود و یا اتمسفر سیارات دیگر را برای کشف علائم زیستی، مورد جستجو و بررسی قرار داد؛ حتی می توانیم به دنبال نمایش های لیزری آنها در کیهان باشیم….

کشور چین، ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان که برای کشف حیات موجودات بیگانه طراحی شده را به پایان رساند. اگر حیات موجودات بیگانه حقیقتا وجود داشته باشد، پس این تلسکوپ رادیویی عظیم الجثه قطعا آن را پیدا می کند. سازندگان این تلسکوپ بعد از سالها تلاش، آخرین قطعه ی این تلسکوپ کروی و منفذ دار 500…

ابر سازه های موجودات بیگانه در اطراف ستاره ای با فاصله ی 1500 سال نوری وجود دارند. سه ماه قبل، اخباری منتشر شد که از ابر سازه های موجودات بیگانه در اطراف ستاره ای عجیب و غریب که در فاصله ی 1500 سال نوری قرار دارد، خبر می داد. از زمانیکه دورنمای موجودات بیگانه برای…