جدیدترین اخبار و مقالات نقد فیلم

در بهترین فیلم های فلسفی ایرانی به آثاری می‌پردازیم که برعکس فیلمفارسی‌ها به مفاهیم عمیقِ فلسفی می‌پردازد. فیلم‌فارسی اصطلاحی است که نخستین بار توسط هوشنگ کاووسی در مجله فردوسی برای سینمای عامه‌پسند ایران به کار برده شد و مثال معروف آن فیلم شاباجی خانم است.

فیلم ترسناک یکی از ژانرهای فیلم است که در ابتدا خیلی تحت تاثیر فیلم‌های اکسپرسیونیستی قرار داشت. در این ژانر از عناصر ترس، نفرت و وحشت استفاده شده‌است. در این متن به بهترین فیلم های ترسناک ایرانی خواهیم پرداخت.

صفحه 2 از 21